Αν πρέπει να οδηγήσητε στο εξωτερικό

Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε χώρες άλλων ηπείρων,
δεν ισχύει η Ελληνική (Ευρωπαϊκών κοινοτήτων) άδεια οδήγησης οπότε χρειάζεσθε την διεθνή άδεια οδήγησης
(International Drivers Permit – IDP) για να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας ή κάποιο ενοικιαζόμενο.
Το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης αποτελεί έγγραφο συμπληρωματικό/συνοδευτικό του ισχύοντος Διπλώματος Οδήγησης
που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές Αρχές και σε καμία περίπτωση δεν το υποκαθιστά.

Αρμόδιος Φορέας:
Η ΕΛΠΑ απο τα κατά τόπους γραφεία της.

Προϋποθέσεις:
Ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης (Ελληνική / Ευρωπαϊκή).

Δικαιολογητικά:

  • Η πρωτότυπη και ισχύουσα Ελληνική / Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης.
  • Το διαβατήριο ή νέου τύπου Αστυνομική ταυτότητα.
  • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.

Κόστος:
Το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης μπορεί να έχει μονοετή ή τριετή ισχύ, ανάλογα με τον τόπο προορισμού του ενδιαφερομένου.
Προκειμένου για την έκδοση διπλώματος μονοετούς ισχύος, το κόστος είναι 50 €, ενώ για την έκδοση διπλώματος τριετούς ισχύος, το κόστος ανέρχεται στα 90 €.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Η ΕΛΠΑ εκδίδει αυθημερόν το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συγκεντρώσει και προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ώρες λειτουργίας των γραφείων της ΕΛΠΑ είναι: 08.00-15.30 και 09.00-17.00 για τα τροχογραφεία.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΠΑ (Λ.Μεσογείων 395, Αγ. Παρασκευή) ή σε οποιοδήποτε περιφερειακό
γραφείο της ΕΛΠΑ.

Προσοχή:
Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ χορηγείται το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης;
Η ΕΛΠΑ, ως μέλος της FIA είναι υποχρεωμένη να απορρίπτει αιτήσεις για έκδοση του συγκεκριμένου ταξιδιωτικού εγγράφου
όταν ο οδηγός δεν δύναται να προσκομίσει την πρωτότυπη εν ισχύι Ελληνική άδεια οδήγησης.
Η έκδοση Διεθνούς Διπλώματος Οδήγησης δίχως την προσκόμιση του πρωτότυπου Ελληνικού διπλώματος, όπως αναφέρεται παραπάνω, ή με την επίδειξη άλλου εγγράφου αποτελεί παράνομη πράξη και ως εκ τούτου είναι αδύνατον εκ μέρους της ΕΛΠΑ
να προχωρήσει στις διαδικασίες έκδοσής του.