ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΩΝ Κ.Ο.Κ

posted in: Νέα | 0

Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας-Περιγραφή

ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ

Αφαίρεση άδειας οδήγησης

Αφαίρεση Στοιχείων οχήματος

Point
System

Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

700 €

60 ημ.

20 ημ.

9

Παραβίαση κίτρινου σηματοδότη.

80 €

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη πεζών

40 €

Υπερβολική Ταχύτητα
α) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα

40 €

β) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω των 20 χλμ/ώρα (έως 30 χ.λ.μ.)

100 €

5

γ) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας ανω των 30 χλμ/ώρα

350 €

60 ημ.

δ) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 30 χλμ/ώρα σε αυτοκινητοδρόμους

350 €

60 ημ.

ε) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 130 χλμ/ώρα σε ταχείας κυκλοφορίας

350 €

60 ημ.

στ) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 150 χλμ/ώρα στο λοιπό δίκτυο

350 €

60 ημ.

ζ) Κίνηση στο λοιπό οδικό δίκτυο με ταχύτητα άνω των 120 χ.λ.μ./ώρα

350 €

60 ημ.

Ταχύτητα μικρότερη της αναγραφόμενης

80 €

Χρήση αντιραντάρ (εξοπλισμός εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας)

2.000 €

30 ημ. (επιτόπου)

60 ημ.(επιτόπου)

Ποσοστά μέθης
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,25-0,40 <μέτρηση με συσκευή αλκοτέστ αναπνοής- αλκοολόμετρο >

200 €

5

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,41-0,60 <μέτρηση με συσκευή αλκοτέστ αναπνοής – αλκοολόμετρο >

700 €

90 ημ.

90 ημ.

9

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,61 και πάνω<μέτρηση με συσκευή αλκοτέστ αναπνοής-αλκοολόμετρο>

κράτηση μέχρι έξι (6) μηνώνκαι πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων(3.000)ευρώ

180 ημ. ακινητοποίηση

180 ημ. ακινητοποίηση

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,50-0,80<μέτρηση με αιματοληψία>

200 €

5

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,80-1,10<μέτρηση με αιματοληψία>

700 €

90 ημ.

90 ημ.

9

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 1,10 και πάνω<μέτρηση με αιματοληψία>

Φυλάκιση (6) μηνών τουλάχιστον και χρηματική ποινή (2.000) ευρώ

180 ημ. ακινητοποίηση

180 ημ. ακινητοποίηση

Άρνηση ελέγχου οινοπνεύματος ή φαρμάκων είτε διά αιμοληψίας είτε με τη χρήση συσκευής αλκοολομέτρου.

Φυλάκιση (2) μηνών τουλάχιστον και χρηματική ποινή (1.200) ευρώ

180 ημ. ακινητοποίηση

180 ημ. ακινητοποίηση

Υποτροπή εντός 2 ετών σε οδήγηση με συγκέντρωση οινοπνεύματος πάνω από 1,10 g/Lt <με αιμοληψία>

Φυλάκιση (6) μηνών τουλάχιστον και χρηματική ποινή (2.000) ευρώ

Επιτόπου για 5 Έτη

Υποτροπή εντός 2 ετών σε οδήγηση με συγκέντρωση οινοπνεύματος πάνω από 1,10 g/Lt <με αλκοολόμετρο>

Φυλάκιση (6) μηνών τουλάχιστον και χρηματική ποινή (2.000) ευρώ

Επιτόπου για 5 Έτη

Μη παραχώρηση προτεραιότητας σε οχήματα αμέσου ανάγκης, αν και ειδοποιήθηκε με τις ηχητικές ή φωνητικές συσκευές.

150 €

Προσποιείται οτι οδηγεί όχημα αμέσου ανάγκης, με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, με σκοπό να πετύχει την κατά προτεραιότητα, κίνησή του

150€

Μη συμμόρφωση σε σήμα που δίνει ο τροχονόμος .

150 €

Ταξινόμηση – Απογραφή κ.τ.λ.
Να μην έχει περάσει απο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) . Στέρηση δελτίου Τεχνικού Ελέγχου πλην φορτηγών.

400 €

Στέρηση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου ή που έχει αφαιρεθεί

κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ

Στέρηση άδειας κυκλοφορίας αγρ.μηχανημάτων μηχαν.έργων,μοτοποδηλάτων

200 €

Άδειες ικανότητας οδήγησης
Στέρηση άδειας οδηγήσεως (χωρίς ισχύουσα) ή κατά το χρόνο που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιαδήποτε αιτία .

κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ

Οδήγηση οχήματος (πλην φορτηγών) ενώ άδεια οδήγησης έχει λήξει η ισχύς της.

200 €

Αφαίρεση και αποστολή στη Δ.Συγκοινωνιών

Στέρηση άδειας μοτοποδηλάτων ή οδήγηση κατά το χρόνο που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιαδήποτε αιτία .

κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ

Παραχώρηση οδήγησης σε πρόσωπο , το οποίο δεν έχει την, κατά περίπτωση, άδεια οδήγησης ή του οποίου η άδεια αφαιρέθηκε για οποιαδήποτε παράβαση,και κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης.

κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ

Μη τοποθέτηση Σήματος (Ν),(νέων οδηγών 1 χρόνο).

20 €

Κανόνες συμπεριφοράς στις οδούς
Οδηγός που πετάει έξω από το όχημά του τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο, (όπως υπολείμματα φαγητού κ.λ.π) που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ρύπανση.
200€
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
350 €
10 ημ.
5
Μη χρήση ζώνης, κράνους ή μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης απο μεταφερόμενα ανήλικα κάτω των 12 ετών.
350 €
10 ημ.
5
Οδήγηση οχήματος για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.
700 €
30 ημ.
30 ημ.
9
Οδήγηση με Ακουστικά ραδιοφώνου,κινητά τηλέφωνα,μη ελευθερία κινήσεων. (πλην ανοιχτής ακρόασης ή ακουστικών ασύρματης επικοινωνίας)
100 €
30 ημ.
3