ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΗ σχολή οδηγών στην Αργυρούπολη Γιώργος Χαραλαμπόπουλος, λειτουργεί από το 2002. Με γνώμονα το σεβασμό στον πελάτη, έχουμε σαν εφαλτήριο την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα η οποία χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες, πάντοτε στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Στόχος μας είναι να κάνουμε ειλικρινές συνεργασίες χτίζοντας γερές βάσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, διδάσκοντας τους πως να οδηγούν με ασφάλεια και σύνεση.

Η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας από τους οδηγούς, είναι βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση αλλά και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την σωστή εκμάθηση στο ξεκίνημα ενός νέου οδηγού, και η αδιαπραγμάτευτη τακτική για την απόκτηση παιδείας στην καθημερινή οδήγηση κάθε είδους οχήματος.