Ανανέωση άδειας οδήγησης ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής
  Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
  Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής
  Αντικατάσταση άδειας οδήγησης (παλαιού τύπου) σε νέου κοινοτικού τύπου
  Μετατροπή επαγγελματικής άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική
  Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε.
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Ελβετία σε αντίστοιχη Ελληνική
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από Η.Π.Α. – Καναδά – Αυστραλία – Ιαπωνία – Ν.Αφρική – Ν.Κορέα σε αντίστοιχη Ελληνική
  Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη Ελληνική
Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης Διπλωματικών υπαλλήλων σε αντίστοιχη Ελληνική
  Διεθνής άδεια οδήγησης – International driving licence