Μοτοποδήλατα & ελαφρά τετράκυκλα

Αφορά την οδήγηση μοτοποδηλάτων και ελαφριών τετρακύκλων (δίκυκλα ή τατράκυκλα έως 50 cm3 που εκ κατασκευής δεν αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 50 χιλ/ώρα). Την κατηγορία ΑΜ μπορούμε να την αποκτήσουμε σε ηλικία 16 ετών.

Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3.Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 14 πρακτικά ΜΟΤΟ.

 

* Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (30).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα

 

2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

 

3. Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του

 

4. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α

 

5. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

 

2. Ταυτότητα

 

3. Α.Φ.Μ

 

4. βιβλιάριο Ασθενείας