Σχολή οδηγών στην Αργυρούπολη.
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
Ανεξαρτησίας 97, Αργυρούπολη.
Τηλ 210-9957357-6956234424-6976808375.
E-mail georgecharalampopoulos@gmail.com